+ 382 20 625 046   info@deponija.me 

Deponije - pogoni

img

deponija livade

Opširnije...

img

Regionalni reciklažni centar za čvrsti komunalni otpad

Opširnije...

img

Pogon za obradu vozila van upotrebe

Opširnije...

 Certop 9001 COsrb

 

DJELATNOST DEPONIJE

 

Osnivačkim aktom ovom Društvu povjereni su poslovi: izgradnje, korišćenja i održavanja deponija

 komunalnog otpada, reciklaža metalnih i nemetalnih otpadaka i ostataka i promet sekundarnih 

sirovina a koji poslovi su od javnog interesa za grad i njegove građane.

 

Strateškim master planom upravljanja otpadom na nivou Crne Gore deponija „Livade“ u Podgorici

određena je kao regionalna deponija komunalnog otpada za Glavni grad Podgoricu, Prijestonicu Cetinje i Opštinu Danilovgrad

Multimedija