+ 382 20 625 046   info@deponija.me 

Deponije - pogoni

img

deponija livade

Opširnije...

img

Regionalni reciklažni centar za čvrsti komunalni otpad

Opširnije...

img

Pogon za obradu vozila van upotrebe

Opširnije...

Novosti

img
Ambasador Republike Češke u Podgorici gospodin Karel Urban boravio je u službenoj posjeti preduzeću Deponija

Opširnije...

img
Posjeta delegacije koju su sačinjavali predstavnici dva italijanska preduzeća Omninext i Omnitech

Opširnije...

img
Zvanična posjeta delegacije Republike Slovačke na čelu sa ambasadorom Slovačke Republike u Crnoj Gori

Opširnije...

sertifikat1 

 

DJELATNOST DEPONIJE

 

Osnivačkim aktom ovom Društvu povjereni su poslovi: izgradnje, korišćenja i održavanja deponija

 komunalnog otpada, reciklaža metalnih i nemetalnih otpadaka i ostataka i promet sekundarnih 

sirovina a koji poslovi su od javnog interesa za grad i njegove građane.

 

Strateškim master planom upravljanja otpadom na nivou Crne Gore deponija „Livade“ u Podgorici

određena je kao regionalna deponija komunalnog otpada za Glavni grad Podgoricu, Prijestonicu Cetinje i Opštinu Danilovgrad

Multimedija