+ 382 20 625 046   info@deponija.me 

Ambasador Republike Češke u Podgorici gospodin Karel Urban boravio je u službenoj posjeti preduzeću Deponija doo tokom koje se sastao sa izvršnim direktorom preduzeća Arsenijem Boljevićem i njegovim saradnicima. Cilj posjete je bio da se upozna sa djelatnostima ovoga preduzeća, sagledaju mogućnosti za uspostavljanje saradnje sa nekim od Čeških preuzeća iz iste privredne grane kao i želje za razmjenu tehnologija i iskustava u poslovima deponovanja komunalnog otpada sa srodnim preduzećima iz Češke. Direktor Boljević je istakao da preduzeće Deponija ima jako dobra iskustva sa privrednim subjektima i ekspertima iz Republike Češke i sa zadovoljstvom prihvatio poziv za posjetu delegacije Deponije ovoj državi. Visoki gost je od strane direktora Boljevića upoznat sa ostvarenim rezultatima, realizovanim projektima i investicijama koje predstoje ovom preduzeću u skoroj budućnosti. Ambasadora Urbana zanimalo je i koje su obaveze predueća Deponija doo u vezi ispunjavanja kriterijuma iz Poglavlja 27 i velikodušno ponudio pomoć i u ovoj sferi. Posjeta je završena obilaskom preduzeća tokom koje je direktor Boljević upoznao ambasadora Urbana sa svim sektorima i aktivnostima koje se realizuju u Društvu.