+ 382 20 625 046   info@deponija.me 

Putni nalozi


U skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, član 32, objavljujemo neđeljni pregled putnih naloga za vozila koja su u vlasništvu nešeg Društva.

 

pdf29.01-04.02.2018.

 

pdf05.02-11.02.2018.

 

pdf12.02-18.02.2018.

 

pdf19.02-25.02.2018.

 

pdf26.02-04.03.2018.

 

pdf05.03.-11.03.2018.

 

pdf12.03.-18.03.2018.

 

pdf19.03.-25.03.2018.

 

pdf26.03.-01.04.2018.

 

pdf02.04.-08.04.2018.

 

pdf09.04.-15.04.2018

 

pdf16.04.-22.04.2018. 

 

pdf23.04.-29.04.2018

 

pdf01.05. - 06.05.2018.

 

pdf07.05. - 13.05.2018.

 

pdf14.05. - 20.05.2018.

 

pdf21.05.-31.05.2018.