+ 382 20 625 046   info@deponija.me 

pdfPravilnik za nabavke male vrijednosti 

 

pdfObrazac za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti

 

pdfObavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti

 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti

 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti /Evrad/

 

pdfObavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti

 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - filteri za mehanizaciju

 

pdfObavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - EVRAD

 

pdfObavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - filteri za mehanizaciju

 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti- izrada koncesionog akta

 

pdfOdluka o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti

 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti EVRAD

 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti- Izvodjenje radova na izradi gromobranske instalacije

 

pdfObavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti- izrada koncesionog akta

 

pdfObavjestenje i ishodu postupka nabavke male vrijednosti EVRAD

 

pdfPravilnik prilikom sprovodjenja postupka hitnih nabavki

 

pdfObrasci za pokretanje postupka hitne nabavke

 

pdfIzmijenjeni pravilnik za nabavke male vrijednosti

 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda - ispitivanje uslova radne sredine

 

pdfObavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti -ispitivanje uslova radne sredine

 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda nabavke male vrijednosti - ispitivanje uslova radne sredine

 

pdfObavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti- ispitivanje uslova radne sredine

 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda -rezervni elektrodjelovi

 

pdfJavni oglas  za davanje koncesije

 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti-higijena

 

pdfObavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - sredstva za higijenu

 

pdfOdluka o ponistenju postupka  nabavke male vrijednosti

 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti-zastitna sredstva i oprema

 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - sukcesivna isporuka paljene zice

 

pdfObavještenje o ishodu postupka nabavke  male vrijednosti-zastitna oprema

 

pdfObavještenje o ishodu postupka nabavke  male vrijednosti-paljena žica

 

pdfOdluka o poništavanju javnog  oglasa - koncesije