+ 382 20 625 046   info@deponija.me 

Pravilnici, obrazci i odluke

 

pdfPravilnik za nabavke male vrijednosti 

 

pdfObrazac za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti

 

pdfOdluka o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti

 

pdfPravilnik prilikom sprovodjenja postupka hitnih nabavki

 

pdfObrasci za pokretanje postupka hitne nabavke

 

 pdfIzmijenjeni pravilnik nabavke male vrijednosti

 

pdfOdluka o ponistenju postupka  nabavke male vrijednosti

 

pdfOdluka o poništavanju javnog  oglasa - koncesije

 

pdfOdluka o poništavanju  postupka -koncesije

 

pdfOdluka o ponistavanju javnog oglasa-koncesije

 

pdfOdluka o poništenju postupka -potrošna roba

 

Zahtjevi

 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti

 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti /Evrad/

 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - filteri za mehanizaciju

 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti- izrada koncesionog akta

 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti EVRAD

 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti- Izvodjenje radova na izradi gromobranske instalacije

 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda - ispitivanje uslova radne sredine

 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda nabavke male vrijednosti - ispitivanje uslova radne sredine

 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda -rezervni elektrodjelovi

 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti-higijena

 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti-zastitna sredstva i oprema

 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - sukcesivna isporuka paljene zice

 

pdfZahtjev  za dostavljanje ponuda - sredstva za higijenu

 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda - rezervni elektro djelovi

 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda - kancelarijski materijal

 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda -gume

 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti -  ulja

 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda -filteri

 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda - viljuškar

 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda -polovna vozila

 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda- uredjenje zemljišta  na prostoru izgradnje sanitarne kade br.4

 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda- sredstva za higijenu

 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti -monitoring

 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda -paljena žica

 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda-konsultantske usluge

 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda - bunarska pumpa

 

pdfZahtjev - Analizator

 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda - sanacija kabastog otpada

 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda - Nabavka alata

 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda - ispitivanje procjednih voda

 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda - fekalna pumpa

 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda -  izrada nastresnice

 

pdfZahtjev_za_dostavljanje_ponuda_-_bunarska_potopna_pumpa

 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda -kancelarijski materijal

 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda - savjetodavne usluge

 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda-metanol

 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda - potrošna roba

 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda - ulja i maziva

 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda -potrosni materijal

 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda-rezervni elektro djelovi

 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda - računari

 

 

Obavjestenja

 

pdfObavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti

 

pdfObavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti

 

pdfObavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - EVRAD

 

pdfObavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - filteri za mehanizaciju

 

pdfObavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti- izrada koncesionog akta

 

pdfObavjestenje i ishodu postupka nabavke male vrijednosti EVRAD

 

pdfObavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti -ispitivanje uslova radne sredine

 

pdfObavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti- ispitivanje uslova radne sredine

 

pdfObavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - sredstva za higijenu

 

pdfObavještenje o ishodu postupka nabavke  male vrijednosti-zastitna oprema

 

pdfObavještenje o ishodu postupka nabavke  male vrijednosti-paljena žica

 

pdfObavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti-sredstva za higijenu

 

pdfObavještenje o ishodu  javnog poziva za prikupljanje ponuda radi prodaje ostecene radne masine

 

pdfObavjestenje o ishodu postupka javne nabavke-rezervni elektrodjelovi

 

pdfObavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - nabavka tonera

 

pdfObavjestenje - nabavka potrosnog materijala

 

pdfObavjestenje - nabavka alata

 

pdfObavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti -kancelariski materijal

 

pdfObavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti-gume

 

pdfObavjestenje o ishodu postupka javne nabavke-ulja

 

pdfObavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti-filteri

 

pdfObavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti -polovni viljuškar

 

pdfObavještenje o ishodu postupka -dva polovna vozila

 

pdfObavještenje o ishodu postupka-uredjenje zemljišta

 

pdfObavještenje o ishodu - sredstva za higijenu

 

pdfObavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti-monitoring

 

pdfObavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti -paljena žica

 

pdfObavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti-konsultantske usluge

 

pdfObavjestenje o ishodu postupka - konsultantske usluge

 

pdfObavjestenje o ishodu - Alati

 

pdfObavjestenje o ishodu - Analizator

 

pdfObavjestenje o ishodu - bunarska pumpa

 

pdfObavjestenje o ishodu - ispitivanje fizicko hemijskih karakteristika procjednih voda

 

pdfObavjestenje o ishodu - nabavka fekalne pumpe za muljne jame

 

pdfObavjestenje o ishodu - nastresnica

 

pdfObavjestenje o ishodu postupka - kabasti otpad

 

pdfObavjestenje o ishodu postupka - bunarska pumpa

 

pdfObavjestenje o ishodu postupka - izrada nastresnice

 

pdfObavještenje o ishodu postupka -metanol

 

pdfObavještenje o ishodu postupka -kancelarijski materijal

 

pdfObavjestenje o ishodu - pravna analiza

 

pdfObavjestenje - ulja i maziva

 

pdfObavještenje o ishodu postupka-potrošni materijal

 

pdfObavještenje o ishodu postupka-elektrodjelovi

 

pdfObavjestenje- racunari i racunarska oprema

 

 

 

Ugovori

 

pdfKastex

 

pdfLager

 

pdfNacional auto

 

pdfOmnioil

 

pdfOsmanagic CO

 

pdfSimant

 

pdfTekom promet

 

pdfProjekt elektro

 

pdfTekom - paljena zica

 

pdfVatrooprema

 

pdfUgovor nabavke male vrijednosti - sredstva za higijenu

 

 pdfUgovor broj 2506 od 04.04.19. uticaj na životnu sredinu

 

pdfUgovor tehno promet

 

pdfKonsultantske usluge

 

pdfBunarska potopna pumpa

 

pdfEnvirolab

 

pdfFekalna pumpa

 

pdfNastresnica

 

pdfKonsultantske usluge -standard consulting

 

pdfKonsultantske usluge-Optimus  consulting

 

pdfNabavka alata -Okov

 

pdfUgovor -Ceti

 

pdfUgovor usluge izrade pravne analize poslovanja društva

 

pdfUgovor metanol

 

pdfUgovor kancelarijski materijal

 

pdfUgovor - ulja i maziva

 

pdfUgovor - elektro djelovi

 

pdfUgovor cisk-sertifikacija

 

pdfUGOVOR-VIDEO Nadzor

 

pdfUgovor - Racunarska oprema

 

Javni pozivi i oglasi

 

pdfJavni oglas  za davanje koncesije

 

pdfJavni poziv za prikupljanje ponuda radi prodaje ostecene radne masine

 

pdfDopuna javnog poziva za prikupljanje ponuda radi prodaje oštećene radne mašine

 

pdfJavni oglas za davanje koncesije

 

pdfJavni oglas za davanje koncesija

 

pdfPojašnjenja tenderske dokumentacije za javni oglas za davanje koncesije