+ 382 20 625 046   info@deponija.me 

Putni nalozi


U skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, član 32, objavljujemo neđeljni pregled putnih naloga za vozila koja su u vlasništvu nešeg Društva.

 


pdf 18.07.2016


pdf 25.07.2016


pdf 01.08.2016


pdf 08.08.2016


pdf 15.08.2016


pdf 22.08.2016


pdf 29.08.2016


pdf 05.09.2016


pdf 12.09.2016


pdf 19.09.2016


pdf 26.09.2016


pdf 01.10.2016


pdf 10.10.2016