U okviru Regionalnog reciklažnog centra na deponiji „Livade“ u Podgorici izgrađen je Pogon za tretman vozila van upotrebe koji posjeduje najsavremeniju opremu za obradu ove vrste opasnog otpada.

Pogon je zvanično otvoren i pušten u probni rad 29. septembra 2010. godine, kada su i reciklirana prva vozila u postrojenju. Izgradnja ovog savremenog pogona, koji svojim kapacitetima zadovoljava, ne samo potrebe Glavnog grada, već i Države Crne Gore, bila je neophodna da bi se na način, kako to propisuju standardi EU, rješavao veoma izražen problem zbrinjavanja ove vrste opasnog otpada. Time će se u znatnoj mjeri smanjiti, a u krajnjem u potpunosti eliminisati, veoma štetan uticaj ove vrste otpada na životnu sredinu, prije svega na zemljište, podzemne vode i vodotoke, kao i sami vazduh.

Izgradnju Postrojenja za tretman vozila van upotrebe, čija je vrijednost 1.095.485,57 € finansirao je Glavni grad iz sredstava budžeta.

TEHNOLOŠKI PROCES RADA U POGONU ZA OBRADU VOZILA VAN UPOTREBE

Tehnološkim procesom rada predviđeno je da se prijem otpadnih vozila od njegovih vlasnika vrši na prijemnom punktu pogona, gdje se vrši vaganje i elektronsko evidentiranje vozila, sa unošenjem podataka o vlasniku vozila, kao i samom vozilu (tipu vozila, broju šasije, motora i dr.). O predatom vozilu vlasniku se izdaje odgovarajuca potvrda.

Nakon prijema otpadnog vozila, u postrojenju za obradu, prvo se odstranjuje akumulator koji se odlaže u specijalni kontejner, a zatim na liniji za dekontaminaciju, putem isisavanja, vrši se uklanjanje svih vrsta tečnosti iz vozila (razne vrste ulja, gorivo, antifriz, tečnost za čišćenje stakala, kočiona tečnost, freon i dr.) koje se automatski, neposredno odlažu u specijalne posude koje se nalaze na posebno ograđenom i obezbijeđenom prostoru van objekta postrojenja.

Odmah nakon izvršene dekontaminacije vozilo se pokretnom trakom prebacuje na liniju za demontažu koja ima osam radnih stanica. Na njima je svaki radnik pojedinačno zadužen za demontažu pojedinih djelova vozila koji se odlažu u pogonske kontejnere (prozori, stakla, sjedišta, branici, svjetlosni uređaji, motor, mjenjač, osovine, točkovi, kablovi, hladnjaci, aluminijski djelovi motora i mjenjača i dr.).

Na kraju ovog procesa ostaje samo automobilska „školjka“ koja se reže hidrauličnim makazama za metal i time priprema za obradu na presi za metal.

Većina selektiranih materijala iz otpadnih vozila imaju svoju tržišnu vrijednost (gvožđe, čelik, aluminijum, bakar, dio plastike) i mogu se ekonomski valorizovati. Gume se deponuju na posebno ograđenom prostoru, dok se tekstil i druge vrste materijala koje pripadaju komunalnom otpadu zbrinjavaju u sanitarnoj kadi.