Deponija d.o.o.

Štitimo vrijednosti inovativnim načinima odlaganja komunalnog otpada, reciklaže metalnih i nemetalnih otpadaka i ostataka i promet sekundarnih sirovina.

Deponija d.o.o.

Štitimo vrijednosti inovativnim načinima odlaganja komunalnog otpada, reciklaže metalnih i nemetalnih otpadaka i ostataka i promet sekundarnih sirovina.

Play Video

O nama

Deponija d.o.o. bavi se poslovima izgradnje, korišćenja i održavanja deponija komunalnog otpada, reciklaža metalnih i nemetalnih otpadaka i ostataka i promet sekundarnih sirovina.

Djelatnosti

Odjeljenje za deponovanje komunalnog otpada
Odjeljenje za reciklažu komunalnog otpada
Pogon za reciklažu vozila van upotrebe
Pogon za tretman procjednih voda
Radna jedinica za prijem, sortiranje i obradu ambalažnog materijala

Provjerite Vaš račun

Zahtjev za otkup (reciklažu) otpadnih vozila

Dragi građani, u cilju Vaše edukacije i slikovitog primjera popunjavanja Zahtjeva za otkup otpadnih vozila i rada našeg specijalizovanog vozila možete pogledati video zapis koji je ispred Vas.

Play Video