Cijene otkupa sekundarnih sirovina od građana

Polazeći od toga da je Statutom definisano da se finansiranje Društva, između ostalog, vrši i iz sopstvenih prihoda, Odbor direktora donosi cjenovnike za sve proizvedene reciklabilne materijale kao i usluge koje Društvo pruža fizičkim i pravnim licima. S obzirom da su reciklabilni materijali berzanski proizvodi to se Cjenovnik usklađuje saglasno tome.

Stari karton
I klasa
0,025 €/kg
25,00 €/t
II klasa
0,020 €/kg
20,00 €/t
Stari novinski i kancelarijski papir
I klasa
0,025 €/kg
25,00 €/t
II klasa
0,020 €/kg
20,00 €/t
Arhivski papir
0,060 €/kg
60,00 €/t
Otpadna PET ambalaža (boce)
Transparentna (prozirna) PET ambalaža
0,20 €/kg
200,00 €/t
Svjetloplava PET ambalaža
0,14 €/kg
140,00 €/t
Svjetlozelena PET ambalaža
0,06 €/kg
60,00 €/t
Miješana – MIX PET ambalaža, transparentna, svjetloplava, zelena i dr.
0,03 €/kg
30,00 €/t
Ostalo
Transparentna folija LDPE, LLDPE folija
0,10 €/kg
100,00 €/t
HDPE tvrda plastika
0,05 €/kg
50,00 €/t
PP – plastika
0,03 €/kg
30,00 €/t
ABS – plastika
0,025 €/kg
25,00 €/t
Aluminijske limenke
0,35 €/kg
350,00 €/t
Tvrdi aluminijum
0,80 €/kg
800,00 €/t
Meki aluminijum
0,85 €/kg
850,00 €/t
Miks aluminijum
0,70 €/kg
700,00 €/t
Aluminijski hladnjaci
0,50 €/kg
500,00 €/t
Otpadno vozilo u cijelosti
0,21 €/kg
210,00 €/t
Otpadno vozilo iz kojeg su odstranjeni sastavni djelovi
0,19 €/kg
190,00 €/t
Klasirano željezo
0,12 €/kg
120,00 €/t
Miks željezo
0,12 €/kg
120,00 €/t
Limovina
0,10 €/kg
100,00 €/t