Cijene otkupa sekundarnih sirovina od građana
Stari karton
I klasa 0,040  /kg   40,00 €/tona
II klasa 0,035 /kg     35,00 €/tona
Stari novinski i kancelarijski papir
I klasa 0,020  /kg   20,00 €/tona
II klasa 0,015 /kg     15,00 €/tona
Otpadna PET ambalaža (boce) 
Transparentna (prozirna) PET ambalaža  0,19 €/kg  190,00 €/tona
Svjetloplava PET ambalaža  0,15 €/kg  150,00 €/tona
Svjetlozelena PET ambalaža  0,12 €/kg  120,00 €/tona
Miješana – MIX PET ambalaža, transparentna, svjetloplava, zelena i dr. 0,05 €/kg    50,00 €/tona
Ostalo
Transparentna folija LDPE, LLDPE folija  0,10 €/kg  100,00 €/tona
HDPE tvrda plastika 0,05 €/kg   50,00 €/tona
PP – plastika 0,03 €/kg   30,00 €/tona
ABS – plastika 0,025 €/kg   25,00 €/tona
Aluminijske limenke 0,30 €/kg 300,00 €/tona
Tvrdi aluminijum
0,65 €/kg 650,00 €/tona
Meki aluminijum
0,70 €/kg 700,00 €/tona
Miks aluminijum 0,50 €/kg 500,00 €/tona
Aluminijski hladnjaci
0,15 €/kg 150,00 €/tona
Otpadno vozilo u cijelosti
0,18 €/kg 180,00 €/tona
Otpadno vozilo iz kojeg su odstranjeni sastavni djelovi
0,17 €/kg 170,00 €/tona
Klasirano željezo
0,12 €/kg 120,00 €/tona
Miks željezo 0,105 €/kg 105,00 €/tona
Limovina 0,08 €/kg   80,00 €/tona