Cijene otkupa sekundarnih sirovina od građana

Polazeći od toga da je Statutom definisano da se finansiranje Društva, između ostalog, vrši i iz sopstvenih prihoda, Odbor direktora donosi cjenovnike za sve proizvedene reciklabilne materijale kao i usluge koje Društvo pruža fizičkim i pravnim licima. S obzirom da su reciklabilni materijali berzanski proizvodi to se Cjenovnik usklađuje saglasno tome.

Stari novinski i kancelarijski papir
I klasa
0,010 €/kg
10,00 €/tona
II klasa
0,007 €/kg
7,00 €/tona
Otpadna PET ambalaža (boce)
Transparentna (prozirna) PET ambalaža
0,25 €/kg
250,00 €/tona
Svjetloplava PET ambalaža
0,20 €/kg
200,00 €/tona
Svjetlozelena PET ambalaža
0,15 €/kg
150,00 €/tona
Miješana – MIX PET ambalaža, transparentna, svjetloplava, zelena i dr.
0,08 €/kg
80,00 €/tona
Ostalo
Transparentna folija LDPE, LLDPE folija
0,10 €/kg
100,00 €/tona
HDPE tvrda plastika
0,05 €/kg
50,00 €/tona
PP – plastika
0,03 €/kg
30,00 €/tona
ABS – plastika
0,025 €/kg
25,00 €/tona
Aluminijske limenke
0,50 €/kg
500,00 €/tona
Tvrdi aluminijum
0,80 €/kg
800,00 €/tona
Meki aluminijum
0,85 €/kg
850,00 €/tona
Miks aluminijum
0,70 €/kg
700,00 €/tona
Aluminijski hladnjaci
0,50 €/kg
500,00 €/tona
Otpadno vozilo u cijelosti
0,21 €/kg
210,00 €/tona
Otpadno vozilo iz kojeg su odstranjeni sastavni djelovi
0,19 €/kg
190,00 €/tona
Klasirano željezo
0,18 €/kg
180,00 €/tona
Miks željezo
0,15 €/kg
150,00 €/tona
Limovina
0,14 €/kg
140,00 €/tona
Stari karton
I klasa
0,010 €/kg
10,00 €/tona
II klasa
0,007 €/kg
7,00 €/tona