Deponija d.o.o oglašava prodaju sljedecih sirovina:

1. Kamion-2 komada, vatrogasna vozila -8 komada, ambulatna vozila kombi-16 komada, električni viljuskar 3,5 tona- 1 kom, vozila manja pick – 35 komada
2. Lima i željeza trenutno stanje zaliha je oko 180 tona
3.Prohrom i inoks, trenutno stanje je neodređeno.

Ponude slati za sve tri stavke sa cijenim po toni kao jedinici mjere. Roba se preuzima u viđenom stanju, nema naknadnih reklamacij. Vaganje robe će se vršiti u krugu Deponije. Utovar i pevoz sirovina je obaveza ponuđača. Sirovine se mogu viđeti radnim danima od poneđeljka do petka od 07 do 15 časova. Ponudu pošaljite mejlom na mejl miladin.vucelic@deponija.me zaključno sa danom 19.05 do 15 časova.