Djelatnosti

Osnivačkim aktom ovom Društvu povjereni su poslovi: izgradnje, korišćenja i održavanja deponija komunalnog otpada, reciklaža metalnih i nemetalnih otpadaka i ostataka i promet sekundarnih sirovina a koji poslovi su od javnog interesa za grad i njegove građane.

Strateškim master planom upravljanja otpadom na nivou Crne Gore deponija „Livade“ u Podgorici određena je kao regionalna deponija komunalnog otpada za Glavni grad Podgoricu, Prijestonicu Cetinje i Opštinu Danilovgrad.

Naše djelatnosti

Odjeljenje za deponovanje komunalnog otpada
Odjeljenje za reciklažu komunalnog otpada
Pogon za reciklažu vozila van upotrebe
Pogon za tretman procjednih voda
Radna jedinica za prijem, sortiranje i obradu ambalažnog materijala

Provjerite Vaš račun