Donacija eko klupa

Preduzece Deponija d.o.o., kao firma od značaja za ekologiju, nastoji da na praktičan način pokazuje benefite reciklaže. Ovoga puta opredijelili smo se za donaciju eko-klupa “TARA”, napravljenih od reciklirane HDPE plastike koju naše Društvo selektira i prodaje. Klupe su donirane O.Š. “Božidar Vuković Podgoričanin” i JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Stari Aerodrom.
Nabavka eko-klupa “TARA” je proizvod saradnje Deponije d.o.o. i “3D sobe”.
Svoj doprinos ovoj ekološkoj akciji dalo je i preduzeće Zelenilo d.o.o. montažom klupa na predviđenim lokacijama.
U svom parku Deponija je takođe instalirala dvije eko klupe čime ovu akciju promoviše i među zaposlenima.
U nadi da će reciklaža zaživjeti i postati redovna aktivnost građana, Deponija d.o.o. je trajno opredijeljena za buduće ekološke projekte.