Misija

Naša misija je da postignemo potpuno zadovoljavanje potreba korisnika usluga obezbjedivši im najkvalitetnija, pouzdana i inovativna rešenja u skladu sa njihovim potrebama i zahtjevima kao i zadovoljavanje svojih zaposlenih i lokalne zajednice.

Vizija

Naša vizija je da postanemo neprikosnoveni lider na tržištu, sprovodeći procese rada odgovorno uz obezbjeđivanje održivog razvoja organizacije, lokalne zajednice, države u kojoj poslujemo i svijeta u kojem živimo.