Posjeta studenata deponiji Livade

Grupa studenata Biotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore posjetila je kompaniju „Deponija“ d.o.o. Podgorica u okviru redovnih vježbi iz predmeta zoohigijena.
Profesorica dr Mirjana Bojanić Rašović, koja je u svoje predmetne aktivnosti uvrstila i posjetu centrima za upravljanje otpadom, ima redovnu saradnju sa našom kompanijom.
Studente je primio Rukovodilac radne jedinice za prijem, sortiranje i obradu ambalažnog materijala Marko Pejović i uputio ih u proces tretmana otpada u Pogonu za reciklažu čvrstog komunalnog otpada, dok je proces prečišćavanja ocjednih voda iz sanitarnih kada, studentima pojasnila Rukovoditeljka pogona Teodora Brajević. Studenti su na praktičan način upoznali proces deponovanja i tretiranja komunalnog otpada koji se iz više opština doprema na deponiju Livade.
Društvo „Deponija“ Podgorica u svom poslovanju redovno i rado sarađuje sa studentima, đacima, NVO sektorom i ostalim organizovanim grupama kojima je zaštita životne sredine i proces upravljanja otpadom predmet interesovanja, a kako svijest građana o potrebi selektiranja i recikliranja otpada raste, tako očekujemo da će i studijskih posjeta biti sve više.