Posjeta tima dječije emisije ”Zvjezdice”

Deponija je danas bila domaćin djeci iz tima emisije “Zvjezdice”. Na njihov lični zahtjev, imali su priliku da se bolje upoznaju sa našim Društvom, budući da je tema njihove emisije bila reciklaža.

Mališane uzrasta od dvije do dvanaest godina dočekali su pomoćnik Izvršnog direktora za tehničko-operativne poslove Ratko Pavićević i Teodora Brajević, rukovoditeljka Pogona za tretman procjednih voda.

Desetak mališana imalo je priliku da se na licu mjesta upozna sa procesom odlaganja, selektovanja, baliranja i skladištenja ambalažnog materijala, i uz to dobiju stručna objašnjenja.

Cilj posjete bio je da od malih nogu razviju svijest o važnosti očuvanja životne sredine, ali i da nauče sve o procesu tretiranja otpada koji nastaje u njihovim domovima, kao i njegovo primarno selektovanje.

Bila nam je čast i zadovoljstvo družiti se sa njima, a Deponija je još jednom pokazala da su njena vrata uvijek otvorena i da stoji na raspolaganju čak i onim najmlađima.