Učenici šestog razreda OŠ “Milorad Musa Burzan” posjetili su kompaniju “Deponija”d.o.o. Podgorica
Učenici šestog razreda OŠ “Milorad Musa Burzan” posjetili su kompaniju “Deponija”d.o.o. Podgorica u sklopu oglednog časa iz predmeta matematika. Predmetna nastavnica Ivana Femić Bogojević došla je na zanimljivu ideju da kroz matematički zadatak ukaže na značaj reciklaže i zaštite životne sredine. Tokom posjete, djeca su iskazala zanimanje za proces reciklaže i postavila brojna zanimljiva i korisna pitanja, što govori o visokom nivou njihove osviješćenosti o koristima reciklaže. U razgovoru sa Pomoćnikom Izvršnog direktora za tehničko-operativne poslove Ratkom Pavićevićem, ukazano im je na značaj primarne selekcije komunalnog otpada i koje sve benefite taj proces ima i za našu kompaniju i za građane. Zaposlene u našem Društvu veoma raduju posjete učenika osnovnih škola jer je riječ o populaciji koja najlakše pamti i primjenjuje ono što im prezentiramo u praksi i što vide na kionkretnom primjeru. Razgovarano je i o mogućnosti  da se i u njihovoj školi, uz našu pomoć, uvede selekcija komunalnog otpada tako što bi “Deponija” donirala kante za selektivno odvajanje, kako bi đaci sticali naviku da razvrstavaju koristan otpad (papir, karton, limenke). Ovakvu aktivnosti već uspješno sprovodimo u više škola na teritoriji Glavnog grada i vjerujemo da je ovo možda i najbolji način razvijanja svijesti o značaju reciklaže i primarne selekcije otpada. Navike koje steknu u školi djeca lako primijenjuju i u svojoj kući pa je reciklaža je proces kojem će mlade generacije podučavati starije.