Brendiranje vozila za lakši kontakt sa građanima

U cilju promovisanja djelatnosti i usluga „Deponija“ d.o.o. Podgorica je brendirala tri svoja vozila, kako bi građani Glavnog grada Podgorice sa lakoćom mogli da zapaze najvažnije podatke o kompaniji. Ovo je još jedan način da apelujemo na sugrađane da nas kontaktiraju za saradnju i iskoriste neku od naših usluga  koje su u  njihovim interesima pri čemu izdvajamo sljedeće: otkup otpadnih vozila, otkup kartona, papira, plastike, aluminijuma, PET ambalaže itd.

Budući da je nama kao Društvu na prvom mjestu zaštita životne sredine i našeg grada takva je i poruka ovog marketinškog poteza: SAČUVAJMO ŽIVOTNU SREDINU, BUDIMO ODGOVORNI.