O nama

Deponija d.o.o. bavi se poslovima izgradnje, korišćenja i održavanja deponija komunalnog otpada, reciklaža metalnih i nemetalnih otpadaka i ostataka i promet sekundarnih sirovina.

U cilju stalnog poboljšavanja kvaliteta procesa rada i zadovoljenja potreba i zahtjeva zainteresovanih strana Deponija d.o.o. je implementirala Integrisani sistem menadžmenta, o čemu svjedoče sertifikati Crnogorskog instituta za sertifikaciju i kvalitet.

Integrisani sistem menadžmenta

Integrisani sistem menadžmenta je razvijen implementacijom svih zahtjeva standarda MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO 14001:2016 i MEST ISO (OH&S) 45001:2018 u sve procese i organizacione djelove našeg organizacionog sistema.

Usaglašavanje poslovanja organizacije sa zahtjevima standarda obezbjeđuje međunarodnu prepoznatljivost i usklađenost sa globalno prihvaćenim praksama poslovanja.

„Deponija” d.o.o. se obavezuje da će izvršavati svoju funkciju u skladu sa obavezama koje proizilaze iz Politike Integrisanog sistema menadžmenta i da će ispunjavati zahtjeve i potrebe korisnika svojih usluga i zainteresovanih strana.

Misija

Naša misija je da postignemo potpuno zadovoljavanje potreba korisnika usluga obezbjedivši im najkvalitetnija, pouzdana i inovativna rešenja u skladu sa njihovim potrebama i zahtjevima kao i zadovoljavanje svojih zaposlenih i lokalne zajednice.

Vizija

Naša vizija je da postanemo neprikosnoveni lider na tržištu, sprovodeći procese rada odgovorno uz obezbjeđivanje održivog razvoja organizacije, lokalne zajednice, države u kojoj poslujemo i svijeta u kojem živimo.

Menadžment

Društvom upravlja Osnivač, Skupština Glavnog grada, na način i pod uslovima utvrđenim Odlukom o osnivanju i Statutom „Deponija“ d.o.o. Podgorica.

Organi Društva su Odbor direktora i Izvršni direktor. Odbor direktora je organ upravljanja Društva, dok je Izvršni direktor organ rukovođenja Društva.

Izvršni direktor Društva je: mr Arsenije Boljević.

Odbor direktora „Deponija“ d.o.o. čine:

Milanka Otović – Predsjednik
Anton Koljčević – Član
Nikolina Mirotić – Član
Jovan Đurišić – Član
Lazar Martinović – Član

Osnovni oblici organizovanja Društva, shodno Statutu Društva, su Sektori i to:
Sektor za tehničko operativne poslove obavlja tehničke, operativne i druge poslove u okviru koga su organizovane radne jedinice i služba i to:
U sektoru za ekonomsko pravne poslove obavljaju se ekonomski, pravni i drugi zajednički poslovi, a Sektor je organizovan kao: