Radna jedinica za prijem, sortiranje i obradu ambalažnog materijala

Radna jedinica je nastala kao potreba da se servisiraju potrebe fizičkih i pravnih lica kada su u pitanju materijali koje otkupljujemo tj. materijali koji se nalaze u zvaničnom Cjenovniku našeg Društva.

Sva fizička i pravna lica koja donesu materijal, a koji se nalaze u Cjenovniku, se nakon identifikacije vozila i vozača izmjeri na nekoj od naših vaga. Lica nakon toga dobijaju vagarski list sa kojim mogu odmah da izvrše naplatu svog predatog materijala na našoj blagajni. Najmanja količina materijala koju fizičko ili pravno lice može da donese je 50kg.

Takođe, Radna jedinica vrši izlazak na teren i preuzima materijal od fizičkih i pravnih lica na licu mjesta. Ova vrsta materijala, zavisno od prethodnog dogovora, preuzima se sa ili bez nadoknade. U svrhu preuzimanja materijala Radna jedinica ima na raspolaganju kamion Mercedes, kombi od 3t i jedno pick-up vozilo.

Radna jedinica svoje poslove obavlja u 3 objekta koji nose tehnološku oznaku hangar 1, 2 i 3. U hangaru 1 vrši se prijem kompletnog materijala gdje zaposleni vrše razvrstavanje po vrsti materijala: papir (novinski, masni, rezanac…), karton, plastika, željezo. U hangaru 1 nalazi se vertikalna presa gdje se vrši baliranje papira. Ostali materijali se upućuju u Reciklažni centar. U hangaru 1 se nalazi i profesionalni šreder (rezač) papira, odnosno uređaj gdje se vrši usluga uništavanja papirne dokumentacije za fizička i pravna lica uz određenu nadoknadu.

U hangaru 2 se između ostalog odlaže elektronski otpad dobijen od fizičkih i pravnih lica. Ovakvu vrstu otpada predajemo specijalizovanim, licenciranim kompanijama pri čemu ostvarujemo ekonomsku dobit.

U hangaru 3 se nalazi mlin za plastiku. Naši zaposleni na mlinu vrše mljevenje plastike kako po vrsti (PP, PE, HDPE…) tako i po boji pri čemu se dobijaju granule koje se pakuju u džambo vreće. Ovakvu vrstu materijala onda ekonomski valorizujemo.

Galerija