„Deponija“d.o.o.Podgorica realizovala je još jednu vrijednu investiciju

„Deponija“d.o.o.Podgorica realizovala je još jednu vrijednu investiciju, nabavku vertikalne prese,  čime smo dodatno modernizovali tehnički sektor i mehanizaciju.

Vrijednost ove investicije iznosi 27.600 € (bez PDV-a).

Vertikalna presa je namjenjena  presovanju raznih vrsta papira prije svega, a takođe i kartona i plastičnih folija. Sila presovanja je 594kN (≈ 60t) a masa dobijene bale iznosi oko 550 kg.

Vertikalna presa će nesumnjivo uticati na postizanje još boljih, ionako dobrih rezultata koje ostvaruje Radna jedinica za prijem, sortiranje i obradu  ambalažnog materijala.