Dodjela sertifikata

Kao društveno odgovorna kompanija, usmjerena na šira društvena očekivanja i održivi razvoj, „Deponija“ d.o.o. Podgorica kontinuirano poboljšava sistem menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtjevima standarda ISO 9001:2015.  Konstantnim preispitivanjem i unapređivanjem kvaliteta menadžmenta najvišeg rukovodstva Društva i pružanja usluga korisnicima, „Deponija“ Podgorica je implementirala sve uslove i ispunila zahtjeve međunarodnih standarda za dobijanje sertifikata za integrisani sistem menadžmenta koje je rukovodstvu kompanije uručio Izvršni direktor CISK – Crnogorski institut za sertifikaciju i kvalitet M.Sc. Tihomir Popivoda.

U proteklom periodu CISK je vršio ocjenjivanje usglašenosti integrisanog sistema menadžmenta i na osnovu pozitivne ocjene odobrio idodijelio:

  • Akreditovani sertifikat kojim se potvrđuje da je sistem menadžmenta kvalitetom organizacije „Deponija“ d.o.o. Podgorica usaglašen sa standardom za sistem menadžmenta kvalitetom MEST EN ISO 9001:2016
  • Akreditovani sertifikat kojim se potvrđuje da je sistem menadžmenta zaštitom životne sredine organizacije „Deponija“ d.o.o. Podgorica usaglašen sa standardom za sistem menadžmenta zaštitom životne sredine MEST EN ISO 14001:2016
  • Akreditovanisertifikat kojim se potvrđuje da je sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbjednosti na radu „Deponija“ d.o.o. Podgorica usaglašen sa standardom za sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbjednosti na radu MEST ISO 45001:2018

Zadatak kompanije ostaje potpuno zadovoljstvo korisnika usluga, zaposlenih i lokalne zajednice. U ostvarenju zacrtanog, rukovodstvo poštuje standardizovane poslovne procese kojima upravlja otvoreno, iskreno, pravično, naosnovučinjenica avodeći se moralnim principima i principima dobre poslovne prakse.