Ekološka akcija

Agencija za zaštitu životne sredine u saradnji sa Društvom “Deponija” realizovala je akciju: ,,Plastikom po začinsko ili ukrasno bilje”. Građani su bili u prilici da za 10 plastičnih boca (PET ambalaža) dobiju sadnicu aromatičnog bilja. Sakupljenih 100 kg PET ambalaže Agencija za zaštitu životne sredine je na dalji tretman ustupila gradskom preduzeću Deponija d.o.o. Podgorica. Prikupljena sredstva biće upotrijebljena za nastavak akcije ,,Za ljepšu i zdraviju Crnu Goru”.


Apelujemo na građane da pravilno koriste komunalnu infrastrukturu za pravilno odlaganje različitih vrsta otpada, kako bi naš grad bio još uredniji. Društvo Deponija će, kao i do sada, aktivno učestvovati u svim akcijama koje za cilj imaju zaštitu životne sredine, podizanje svijesti građana o važnosti selektiranja otpada, kao i edukaciju na praktičnim primjerima