Ponovo rekordna godina u Reciklažnom centru

Za Regionalni Reciklažni centar koji posluje u okviru kompanije “Deponija” d.o.o. Podgorica, protekla godina bila je izuzetno uspješna.
U Pogonu za reciklažu čvrstog komunalnog otpada procenat izvatka reciklabilnih materijala je iznosio 5,36 % od ukupno tretiranog komunalnog otpada što je znatno više u odnosu na ranije godine. Poređenja radi u 2021 godini je taj procenat bio 4.55%, a u 2020 3.39%.
Naravno da se ovakav rezultat procenta izvatka materijala direktno odrazio i na ukupnu količinu izdvojenih reciklabilnih materijala tako da za 2022 godinu imamo količinu od 587.17 t. Ovo je za više od 50 t bolji rezultat nego u 2021 godini ili za čak 110 t nego u 2020 godini.
Napominjemo da se u Regionalni reciklažni centar doprema neselektirani komunalni otpad te uprkos postavljanju velikog broja kontejnera za „mokru“ i „suvu“ frakciju nemamo značajnijeg efekta zbog još nedovoljne svijesti građana o važnosti selektiranja otpada.
Kada govorimo o pojedinačnim materijalima, 2022 godina bi izgledala ovako:

  • Izvršeno je i izdvajanje rekordnih količina kartona, čak 283.1 t, što predstavlja ozbiljan rast u odnosu na 2021.godinu kada je odvojeno 238.22 t. Imajući u vidu da je karton osjetljiva kategorija materijala koji često biva preuzeta od trećih lica još dok je odložen u kontejneru, ovaj porast izdvojenog kartona za nas predstavlja značajan rezultat.
  • Takođe, premašena je do sada rekordna 2021. godina i kada je u pitanju odvajanje miješane plastike – sa 79.6 t za samo godinu dostigli smo 88.3 t.
  • Najveći napredak i rast Reciklažni centar bilježi kad je u pitanju izvadak aluminijumskih limenki, od 1.8 t u 2019. godini na 9 t u 2022.godini. Rast od nevjerovatnih 5 puta.
  • Drastičan rast bilježimo i kada se radi o najlonu sa 1.2 t u 2021 na 3.2 t u 2022. godini.
  • Ovdje ne možemo a da ne pomenemo i odličan rezultat kada je u pitanju PET ambalaža. Izdvojena je količina od 70.3 t i falilo je 0.5 t da se obori rekord iz 2021. godine. U praksi, nedostajale su svega dvije bale PET materijala.

Svi ovi rekordi i odlični rezultati su postignuti uz maksimalnu posvjećenost svih zaposlenih u Reciklažnom centru kao i neposrednog menadžmenta.