Posjeta delegacije Republike Srbije

U okviru studijske posjete Crnoj Gori, organizovanoj kroz projekat ,,Pripreme za pregovore u procesu pristupanja Srbije EU, Faza 3, Projekat pristupanja u oblasti životne sredine (ENVAP 3)“ koji finansira Švedska Agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA), deponiju Livade, posjetila je delegacija Ministarstva zaštite životne sredine iz Vlade Republike Srbije. Projekat se realizuje kao podrška nadležnom Ministarstvu RS u pripremi za pregovore u Poglavlju 27.

Imajući u vidu da su gosti, uključujući i delegaciju Švedske Agencija za međunarodni razvoj kao i predstavnike Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore, izrazili interesovanje da se upoznaju sa radom Regionalnog Reciklažnog centra, upriličen im je sastanak sa pomoćnikom Izvršnog direktora za tehničko-operativne poslove Igorom Šćepovićem i inženjerima Deponije d.o.o. i obilazak kompanije, te razmijenjena iskustva o problemima upravljanja otpadom.  Naši gosti ukazali su na poteškoće sa kojima se susreću u ovoj oblasti i načine na koji ih prevazilaze i postavili brojna pitanja u vezi sa rješenjima koja se sprovode kod nas. Posjetu Deponiji  ocijenili su kao veoma korisnu, a našu kompaniju kao savremen i efikasan centar i primjer dobre prakse u upravljanju otpadom i njegovim tretmanom.