Posjeta korisnika JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju – Podgorica

Deponija d.o.o.  je imala posebno zadovoljstvo da sa svojim radom upozna korisnike “JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju” – Podgorica. Kako je jedan od glavnih ciljeva ove institucije uključivanje korisnika u društvenu zajednicu, posjeta Reciklažnom centru omogućila je korisnicima da kroz neposredan uvid i primjer  upoznaju značaj recikliranja. 

Kroz Pogon za reciklažu čvrstog komunalnog otpada posjetioce su sproveli Pomoćnik izvršnog direktora za tehničko-operativne poslove Ratko Pavićević i Rukovoditeljka službe za investicije, razvoj i plansko-operativnu pripremu Ana Kopitović, te im na slikovit način objasnili čitav proces prijema, selektiranja i presovanja ambalažnog otpada.

Kao kompanija koja redovno donira poklone i posjećuje korisnike JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju, Deponija d.o.o. veoma je počastvovana uzvratnom posjetom i nastojaće da ovu saradnju  zadrži i ubuduće.

Zaposlene u Deponiji d.o.o. posebno je  obradovao znak pažnje – dekupaž koji su izradila djeca, korisnici Dnevnog centra i poklonili našim zaposlenima.