Posjeta srednjoškolaca iz Ksantena i Podgorice

“Deponija” d.o.o. Podgorica, prepoznata kao kompanija koja se bavi problematikom globalnog tipa i raspolaže resursima koji zadovoljavaju ljudske potrebe a ne ugrožavaju prirodne sisteme i životnu sredinu, odabrana je da bude domaćin grupi učenika iz “Städtisches Stiftsgymnasium Xanten” iz SR Njemačke i njihovih vršnjaka iz Gimnazije “Slobodan Škerović” iz Podgorice.

Gimnazija “Slobodan Škerović”, nekoliko godina za redom, uspješno organizuje razmjenu učenika sa školom iz Ksantena u Njemačkoj a za temu ovogodišnje razmjene odabrali su “Održivi razvoj”.

Učesnike đačke razmjene sa radom kompanije upoznao je Pomoćnik Izvršnog direktora za tehničko-operativne poslove Ratko Pavićević koji je sa svojim saradnicima učenike sproveo kroz Pogon za reciklažu vozila van upotrebe, Reciklažni centar i Pogon za tretman procjednih voda. Oko 30 đaka i 4 profesora izrazilo je zadovoljstvo onim što su vidjeli i naučili tokom posjete deponiji Livade.

Naše Društvo i ubuduće će aktivno raditi na edukaciji učenika svih uzrasta, čime na najbolji način, praktičnim primjerima, prenosimu ideju o vašnosti reciklaže i zaštite životne sredine.