Posjeta studenata

Ponovo smo bili domaćini studentima treće godine Metalurško-tehnološkog fakulteta, smjer zaštita životne sredine. Ovo je već tradicionalna saradnja koja se odvija na način da se studenti upoznaju sa tehnološkim procesima u našem Društvu.

Ispred Društva dočekali su ih Ratko Pavićević, pomoćnik izvršnog direktora za tehničko-operativne poslove i Vojislav Ilić rukovodilac Pogona za tretman procjednih voda, inače i sam nekada student ovog fakulteta i  ovog smjera.

Obavljen je obilazak Pogona za reciklažu vozila van upotrebe gdje su studenti upoznati sa načinom rada i našom posvećenošću i željom da se sva otpadna vozila tretiraju kod nas jer samo mi možemo garantovati ispunjenje svih bezbjedonosnih i ekoloških standarda. Zatim se nastavilo sa obilaskom Hangara 1 koji se nalazi u sastavu Radne jedinice za prijem, sortiranje i obradu ambalažnog materijala.  Studenti su u nastavku upoznati sa tehnološkim procesom u Reciklažnom centru i tom prilikom su obišli sve dijelove pogona kao i sortirnu kabinu 2 kako bi se upoznali sa načinom rada i odvajanja reciklabilnih materijala kao i uslovima u kojima naši zaposleni provode radno vrijeme.

Takođe im je upriličen i obilazak sanitarne kade 3 gdje su upoznati sa načinom deponovanja, kompaktiranja i prekrivanja komunalnog otpada.

Na kraju, možda za njih i najinteresantnije s obzirom sa kojeg smjera dolaze, kolega Vojislav Ilić im je detaljno objasnio tehnološki proces u Pogonu za tretman procjednih voda.   

Društvo Deponija i dalje ostaje otvoreno za sve vrste saradnje sa učenicima i studentima koje imaju za cilj jačanje ekološke svijesti i pravilnog tretmana otpada.