Sistem za zaštitu od ptica

Deponija d.o.o. već duži niz godina, zbog specifične djelatnosti koja podrazumjeva deponovanje i tretman komunalnog otpada, trpi posledice prisustva brojnih ptica, najčešće golubova, koji doprinose pogoršavanju uslova rada naših zaposlenih kao i oštećenja opreme.

Iz tih razloga, proteklih dana implementirali smo tehnički sistem za zaštitu od ptica na dvije lokacije i to u objektu Hangar 1 gdje se odvija prijem, sortiranje i presovanje papira  kao i na prijemnom punktu Reciklažnog centra.

Naime, radi se  o sistemu zaštite od ptica koji je neinvazivnog karaktera, koji funkcioniše na humanom principu i prilikom rada ne nanosi bol, stres niti bilo kakve druge patnje pticama. Kao humani sistem, on se manifestuje u dužem vremenskom periodu, stvarajući za njih nelagodan ambijent, zbog čega vremenom napuštaju određeno stanište i sele se na druge lokacije.

Zavisno od objekta korišćene su kombinovane tehničke metode koje podrazumjevaju bodljikave prepreke, zatim tzv. „vatreni gel“, vještačke sove kao i sofisticiranu elektronsku opremu poput lasera i ultrazvučnih emitera koji mijenjaju svoj svjetlosni odnosno zvučni izlaz na način da se na njih ptice ne mogu adaptirati.

Odabirom uređaja i metoda zaštite, stvara se  ambijent i sredina koja je neprijatna za ptice a  efekti nisu trenutni vec su vidljivi tokom vremena.