Studenti UDG u posjeti deponiji “Livade”

Studenti Fakulteta za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju Univerziteta Donja Gorica (FPTBHE-UDG) u okviru redovnih studija i praktične nastave na predmetu Osnove zaštite životne sredine, posjetili su deponiju “Livade”.
U rad Regionalnog reciklažnog centra, Pogona za reciklažu vozila van upotrebe, sanitarnih kada i Pogona za tretman procjednih voda, studente su uputili Pomoćnik Izvršnog direktora za tehničko-operativne poslove Ratko Pavićević i Rukovodilac Pogona za tretman procjednih voda Vojislav Ilić. Kroz praktične primjere, on je studente upoznao sa ekološkim konceptima Deponije d.o.o. kao relevantnom institucijom iz sektora ekologije, ali i sa aktuelnim problemima zaštite životne sredine.
Vjerujemo da je posjeta deponiji “Livade” doprinijela bolje razumijevanje ove tematike kod studenata, kao i njihovo praktično upoznavanje sa funkcionisanjem sistema upravljanja otpadom u Crnoj Gori.