Uspješna godina u Pogonu za reciklažu vozila van upotrebe

U prošloj 2022 godini, Pogon za reciklažu vozila van upotrebe je zaista ostvario impresivne rezultate. Naime, od građana je otkupljeno 229 vozila.
Ovakvom uspjehu doprinijela su tri faktora:
Prvi od njih je povećanje cijene otkupa koja je sada na nivou od 210 €/t vozila. Prateći cijene otpadnog željeza koje su bile na rekordnom nivou u prvom kvartalu prošle godine, u toku marta i aprila otkupna cijena je bila čak 400 €/t i za ta dva mjeseca smo otkupili 138 vozila.
Drugi faktor je bila eksploatacija specijalizovanog vozila koji ima mogućnost da na dva načina preuzme vozilo od građana i to pomoću krana (slično “pauku” koga viđamo na ulici) i putem vitla, odnosno sajle za vuču. Koji će se od ova dva načina koristiti zavisi od stanja vozila i njegove pozicije na lokaciji na kojoj se nalazi. Na ovaj način smo izašli u susret svakom potencijalnom prodavcu vozila da bez razmišljanja o transportu svoje vozilo preda Deponiji d.o.o.
Treći faktor predstavlja marketinšku kampanju koju smo ostvarili putem medija, postavljanjem bilborda, brendiranjem sopstvenih vozila Društva kao i stalnim apelima na građane.
Deponija d.o.o. će i dalje nastaviti svoju misiju poštovanja svih ekoloških i bezbjedonosnih normi pri tretitanju otpadnih vozila i doprinijeti čistijem gradu.
A što se tiče građana, oni mogu jednostavno da popune upitnik ZAHTJEV ZA OTKUP (RECIKLAŽU) OTPADNIH VOZILA na našem sajtu www.deponija.me ili da pozovu broj +382 20 625 046 i naša specijalizovana ekipa će reagovati u najkraćem mogućem roku.