Završena interna saobraćajnica na deponiji „Livade“

Na prostoru deponije „Livade“ pred Novogodišnje praznike završeno je asfaltiranje interne saobraćajnice dužine 750m kao pristupni put kamionima koji vrše odlaganje otpada na sanitarnoj kadi 4.
Strateškim planom predviđeno je da saobraćajnica istovremeno bude pristup i sanitarnim kadama 5 i 6 čija je gradnja planirana u budućnosti.
Vrijednost ove investicije, finansirane iz sopstvenih sredstava Društva, iznosi 179,729.8 € bez PDV-a.
Važnost interne saobraćajnice za „Deponiju“ d.o.o. je velika imajući u vidu i veliku frekventnost kamiona gradskog preduzeća „Čistoća“ d.o.o. koji dopremaju otpad, kao i kamiona u vlasništvu našeg Društva koji će takođe koristiti pomenutu saobraćajnicu kroz redovne aktivnosti koje nalaže tehnološki proces. Korist ove investicije direktno će se odraziti na uštedu goriva, očuvanje vozila i brži transport.
Uporedo sa saobraćajnicom, asfaltiran je i plato približne površine 700m2 na kome će se graditi boksevi za sve vrste metala odvojenih u tehnološkom procesu.
Ovom vrijednom investicijom praktično je zaokružen kompletan Plan javnih nabavki Društva za 2022. godinu.